fbpx

מדיניות הפרטיות

מדיניות זו של אתר webwise-digital.com מספקת בקווים כלליים מידע על השימוש שנעשה במידע שנמסר על ידי משתמשים באתר ושנאסף, באמצעות האתר או באופן אחר, במסגרת השירותים שלנו.

אנו מכבדים את פרטיות המשתמשים, ואוספים את המידע אשר דרוש לנו למטרות המפורטות להלן, ובכלל זה על מנת לספק את השירותים המוצעים על ידינו ועל מנת להגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ולשאר הוראות החוק החלות עלינו.

סוגי המידע הנאספים והעיבוד שנבצע במידע תלויים בסוג הקשר שלנו אתך (למשל, פנייה ליצירת קשר באמצעות האתר). אם אינך רוצה למסור מידע, או שאינך מסכים לתנאים אלו, לא חלה עליך חובה חוקית לעשות זאת, אך ייתכן שלא תוכל לקבל מאתנו חלק מהשירותים.

המידע המופיע במדיניות זו הוא בנוסף להוראות לגבי פרטיות שייתכן ויימסרו לך בנפרד, למשל במסגרת מוצרים שתרכוש. אנו ממליצים לך לבדוק כל מידע שאנו מספקים לגבי פרטיותך. תוכל גם תמיד לפנות אלינו ולקבל הבהרות בנושא לכתובת דואר אלקטרוני michael@vignanski.com.

ייתכן שנעדכן את מדיניות פרטיות  זו מעת לעת, בהתאם לצורך ולשינויים בחוק. אנא שים לב לשינויים הללו, אשר יופיעו באתר, משום שהם חלים עליך. בכל עת תופיע באתר מדיניות הפרטיות העדכנית שלנו.

איזה מידע אנו רשאים לאסוף?

המדיניות חלה על מידע אישי שמתייחס אליך או לאחרים וכן על מידע שניתן לזיהוי באופן סביר.

אנו נאסוף מידע בקשר לשירותים אותם אנו מספקים. מידע זה עשוי לכלול, בהתאם לשירות שניתן ולסוג הקשר שלך אתנו ובכפוף לדין, בין היתר:

 • מידע מזהה ופרטי התקשרות, כולל שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון, כתובת המשלוח שבחרת, מוצרים שרכשת, סיסמא, אמצעי תשלום, מידע שיתקבל ממך בערוצי ההתקשרות השונים אתנו וכיוצ”ב. זהו מידע שהנך מוסר לנו, למשל בעת ההרשמה לאתר או הרכישה באמצעותו, לצורך השימוש בשירותי האתר, ואנו נבקש רק את המידע הנחוץ לצורך מתן השירותים.
 • מידע שאינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר יחד עם פרטיך, אשר ייאסף באופן סטטיסטי ומצטבר, על פעילות המשתמשים באתר ובאפליקציה שלנו, כגון העמודים שנצפו, סוגי ההצעות והשירותים אשר זוכים לעניין, סוג המכשיר ממנו נוצר עמנו הקשר ועוד.
 • מידע נוסף כאמור במדיניות זו.

מידע אישי של אחרים

אם אתה מספק לנו מידע על אדם אחר (למשל עובדיך, חבריך או אחרים), עליך ליידע אותם על כך שתמסור את פרטיהם ולקבל את הסכמתם לשימוש במידע אודותיהם בהתאם למדיניות זו.

מדוע אנו אוספים מידע?

המידע שאנו אוספים מיועד בעיקר לשם אספקת השירותים שלנו. מטרות השימוש כוללות, בין היתר, את אלו:

 • לאפשר לך להשתמש בשירותים שלנו.
 • לשלוח לך מידע חשוב על השירותים שלנו, כולל מידע שאנו מחויבים לשלוח ומידע שימושי אחר.
 • לקבל החלטות באשר לשימוש בשירותים שלנו, ובין היתר, לטפל בפניות העולות מהשימוש בשירותים שלנו ולתמחר את השירותים שלנו.
 • לטפל בנושאי תשלום וגבייה, ובין היתר, לצורך ביצוע חיובים וזיכויים עתידיים.
 • לנתח את חוויית המשתמשים, לרבות לצורך שיפור השירותים שלנו ושיפור תהליכי העבודה, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, כולל על ידי כתיבת חוות דעת, ביצוע מחקרי שוק וסקרים.
 • לפרסם ולשווק את השירותים שלנו.
 • לציית לדרישות חוקיות, לרבות היענות לצווים שיפוטיים ושלטוניים, כולל של רשויות זרות, אם אנו סבורים שאנו נדרשים להיענות להן.
 • להגן על אינטרסים לגיטימיים וזכויות משפטיות שלנו ושל אחרים.
 • לטפל בבקשות לעיון במידע ולתיקונו בהתאם לצורך בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.
 • לצרכי אבטחת מידע.

למי מועבר המידע?

המידע שתמסור בעת תהליך הרכישה באמצעות השימוש באתר, ייתכן שיועבר לספקים שונים עימם אנו עובדים (כדוגמת שליחים וכו’), אבל אנו נמסור אך ורק את המידע המינימלי הנדרש במטרה לשמור על פרטיותך בהתאם למדיניות זו.

ייתכן שנעביר את המידע לצדדים שלישיים נוספים במסגרת פעילותנו השוטפת, לרבות קבלני משנה וספקים של פעולות עסקיות, כולל בחו”ל, בתחומים כגון אנליטיקה, שירותי ענן, סליקה, הפצת דיוור, שירות לקוחות וכו’, אך זאת רק לשם אספקת השירותים שלנו ומימוש המטרות המותרות לנו, על פי הוראות הדין, בהתאם להרשאתך או על פי מדיניות זו.

המידע שייאסף מאוחסן על ידינו באמצעות ספק האחסון SITEGROWND שכתובתו https://www.siteground.com/ ועיבודים באתר נעשים על ידי גוגל אנליטיקס שכתובתו מופיעה מטה.

אנו נהיה רשאים לנקוט בצעדים למימוש אינטרס לגיטימי שלנו, אם יבוצעו באתר פעולות שבניגוד לדין ולרבות לצורך מניעת הונאה.

כמו כן, נוכל להעביר את המידע על פי כל דין, כולל בתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט (כולל זרים) ובהתאם למבוקש בהם.

בכפוף להוראות הדין, נהיה רשאים להעביר מידע במסגרת מכירת עסקינו (כולל במסגרת משא ומתן למכירה כזו), ובמסגרת ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקינו. במקרה כזה, מקבל המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות עלינו.

אמצעי התקשרות וקבלת פרסומות

כאשר תמסור לנו את אמצעי ההתקשרות עמך (כולל דואר אלקטרוני ומספר הטלפון), אנו ניצור איתך קשר באמצעותם ונשלח לך דיוורים שונים.

לאחר ביצוע רכישה באתר, קיימת אפשרות שתקבל גם הצעות שיווקיות ופרסומות על מוצרינו ושירותינו, לפי העניין, למשל באמצעות הדואר האלקטרוני או במסרונים למספר הטלפון שמסרת.

אם אינך מעוניין לקבל הצעות שיווקיות ופרסומות כאמור, אנא עדכן אותנו על סירובך לכך בהודעה לכתובת michael@vignanski.com או שתשוחח אתנו טלפונית במספר טלפון 052-8459647.

תשומת ליבך, כי גם אם תבקש לא לקבל דיוורים או פרסומות, תמשיך לקבל מאתנו (בכל אמצעי ההתקשרות) הודעות שהדין מתיר לנו או מחייב אותנו לשלוח לך (כגון הודעות בקשר עם ההזמנה שלך, למשל חשבוניות בגין רכישה או הודעה לגבי המשלוח).

סקרים, תגובות וחוות דעת

ייתכן שנבקש את התייחסותך לשירותים המוצעים באתרנו במסגרת סקרים או כתיבת תגובות חוות דעת. ההשתתפות הינה על בסיס התנדבותי בלבד. המידע שיימסר באמצעות הסקרים ישמש למטרת שיפור השירות או שינויו, מעקב אחר שביעות רצון מהאתר שלנו והגורמים הפועלים בו וכן לשימושים אחרים המותרים על פי דין.

זכות עיון במידע ותיקונו

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, אתה רשאי לעיין במידע אודותיך (כהגדרתו בסעיף 7), ואם מצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לבקש את תיקונו או מחיקתו. אנא פנה אלינו לצורך כך בכתובת michael@vignanski.com.

קישורים (LINKS)

מדיניות זו חלה על השירותים הניתן באתרנו בלבד. יחד עם זאת, אתר האינטרנט שלנו עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט או אפליקציות אחרים, והשירות שניתן במסגרתם אינו ניתן על ידינו. איננו אחראים למדיניות הפרטיות ואבטחת המידע של גורמים אלו. תשומת ליבך שאינך מחויב לעשות בהם שימוש, השימוש בהם הינו באחריותך בלבד ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ואבטחת המידע שלהם.

קוקיות (COOKIES) ואיסוף מידע אוטומטי

לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע ומניעת הונאות, ועל מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל יותר, לזהות אותך בכניסה חוזרת לאתר (ולחסוך ממך, בין היתר, הזדהות מחדש, מילוי פרטים שמילאת בעבר או בחירת מוצרים והכנסתם לסל הקניות), אנו עשויים לעשות שימוש בטכנולוגיית מגוונות, כגון טכנולוגיית קוקיות, שהן סימון פנימי ייחודי הנרשם בדפדפן שלך. קבצי הקוקיות נשמרים במכשיר הקצה שברשותך, אך הן אינן תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע או לבצע פעולות כלשהן בו.

קוקיות וטכנולוגיות נוספות כמו מזהי מכשירי טלפון נייד, משואות רשת (web beacons) קבצי Pixel  והקלטת פעולות באתר שלנו, מאפשרות לנו, בין היתר, לנטר את הפעילות המבוצעת באתר, לנתח את אופן הגלישה והפעולות שעושים המשתמשים בשירותינו, לשפר את חווית הגלישה והשירות באתר, לבצע עיבודים סטטיסטיים ולקבל החלטות עסקיות לגבי השירותים שלנו.

אנו משתמשים בטכנולוגיית ניטור (שחלקן משתמשות בקוקיות) של צדדים שלישיים, כגון Google Analytics , ובהתאם, חשופים למידע מצטבר אודות פעולות שנעשות באתר וכן מקבלים מידע לגבי מכשיר הקצה ממנו נעשית הגלישה באתר (גירסת מערכת הפעלה, סוג מסך, דפדפן, כתובת IP, זמן שהות באתר או בדף באתר, מיקום ועוד).

גורמים אלו עשויים לאסוף מידע לגביך, לצרכי מדידה ופרסום מותאם שלהם, בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם וכן לפי תנאים אחרים שייתכן וחלים עליך, ועל כן מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות שלהם. למשל – מדיניות הפרטיות של Google www.google.com/policies/privacy/partners/ ובאפשרויות ה opt-out   של Google Analytics בכתובת  .https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

ניתן לנטרל את הקוקיות. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט ומערכות ההפעלה מאפשרים למשתמשים למחוק קוקיות מהמכשיר, לחסום קבלה שלהן או לקבל התראות לפני אחסונן. נטרול הקוקיות באפליקציות אפשרי באמצעות שינוי הגדרות הפרסום במכשיר (אם יש ברשותך מכשיר טלפון חכם, תוכל להגביל את השימוש במזהה המכשיר לפרסום). תשומת ליבך, במידה ותנטרל את הקוקיות חוויית השימוש באתר עלולה להפגע.

אבטחת מידע והצפנה

אנו נוקטים באמצעי אבטחה המתאימים למידע שברשותנו, התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט, לצורך הגנה על פרטיות המידע וסודיותו, כנגד טעויות בשימוש במידע וכנגד חדירה בלתי מורשית למידע.

אמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים בקשר עם אבטחת המידע, אך הם אינם מעניקים בטחון מוחלט, ועל כן לא נוכל להתחייב ששירותינו יהיו חסינים באופן מוחלט שכן קיים תמיד סיכון כלשהו של חדירה בלתי מורשית למידע. כל עוד ננקוט באמצעי אבטחה סבירים, לא  נהא אחראים לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג’ עקב חדירה כאמור.

כאמור, אנו נוקטים באמצעי אבטחה שונים, כדי לוודא שמידע אודותיך יימסר רק לך, אך אבטחה יעילה תלויה גם בך. למשל, אם לא עדכנת את הכתובת המופיעה אצלנו, דיוורים חשובים יגיעו לכתובת הקודמת שלך, ולא אליך. אם תשתף אחרים בסיסמת הגישה שלך לאתר או לתיבת הדואר האלקטרוני שלך, או אם המחשב בו אתה משתמש נגוע בווירוס, מידע אודותיך עלול להיות נגיש לאחרים.

הונאה מקוונת (“פישינג”)

ייתכן כי גורמים שונים ינסו לחדור לאתר על ידי שימוש באמצעי ההזדהות שקבלת מאתנו. לכן, לעולם אל תמסור את שם המשתמש או את הסיסמא שלך לאף אחד.

גורמים שונים עלולים לנסות להשיג ממך את סיסמתך ושאר פרטי הזדהות שלך במרמה. למשל, הם עלולים לפנות אליך בהודעת דואר מזויפת, תוך העתקת סימני המסחר והעיצוב שלנו, ולבקש ממך למסור את פרטי הזיהוי שלך, לעיתים תוך שימוש בתירוצים שהמידע נדרש עקב  “סיבות בטחון”, “אימות הזמנה” או “שדרוג מערכות”. לעיתים בהודעת הדואר המזויפת יוסיפו קישור לאתר מזויף, שהוא חיקוי של האתר שלנו. אם יש בהודעה קישורים, העבר את העכבר מעל הקישור. במקרים רבים, למרות שהקישור ייראה כאילו הוא מפנה לאתר הרשמי, כאשר עוברים מעליו עם העכבר תוצג כתובת אחרת, לעיתים דומה לכתובת המקורית (כדי להטעות). בדרך זו ינסו שלא כדין להשיג את נתוני ההזדהות שלך לצורך גישה לחשבונותיך. אם תזין את הסיסמא באתר המזויף המידע יעבור לידי נוכלים, שישתמשו בו לרעה.

לכן, היה ערני להודעות דוא”ל מזויפות, שים לב לפניות שלא מותאמות לך אישית, שאינן צפויות או שיש בהן שגיאות כתיב ודקדוק. בכל מקרה של ספק, ולמען הזהירות, היכנס לאתר הרשמי באמצעות הקלדת הכתובת המלאה בדפדפן או בחיפוש במנוע חיפוש, ולא מתוך קישור שנשלח אליך בדואר אלקטרוני, אלא אם אתה בטוח שהוא נשלח אליך מאתנו. אל תפתח צרופות אלא אם אתה מצפה להן ובטוח שנשלחו אליך מאתנו.

אנו ממליצים שתנקוט גם באמצעי אבטחה נוספים. השתמש באפשרויות האבטחה של מערכת ההפעלה במחשב שלך, התקן תוכנות אנטי-וירוס, התקן את כל העדכונים הזמינים (מומלץ להפעיל עדכון אוטומטי לצורך כך), הימנע מהורדות מאתרים לא רשמיים, אל תשתף מידע רגיש ברשתות חברתיות (מידע זה עלול לשמש נוכלים כדי להתחזות אליך), הפעל הצפנה בשימוש ברשת אלחוטית, והימנע משימוש במחשבים פומביים (למשל, באינטרנט קפה) או ברשתות WIFI ציבוריות – אלא אם אתה בטוח שהתקשורת שלך מוצפנת.

בכל אופן, אם קיים חשש שפרטי הזיהוי שלך הגיעו לידיים זרות, או כי אדם זר הצליח לקבל גישה למידע ששמור אצלנו אודותיך, נבקשך לפנות אלינו באופן מיידי למייל: michael@vignanski.com.

אנו מודים לך שקראת את מדיניות השימוש ונשמח לעמוד לרשותך בכל עת.

דילוג לתוכן